Smits focust zich op het houden van pluimvee, het verwerken van mest en het produceren van groene energie. Onze kracht is dat wij alles zelf in de hand hebben, productieprocessen sluiten op elkaar aan wat ons groot initiatiefnemer maakt voor de kringlooplandbouw.

Naast het houden van pluimvee focussen wij ons op het verwerken van mest zonder enige emissie. Dit realiseren we door middel van een zelf ontwikkelde mestverwerkingsinstallatie, genaamd Etekin (http://www.etekin.com/). Tot slot produceren wij groene energie met behulp van een biomassacentrale. De geproduceerde elektriciteit en warmte kunnen wij hergebruiken in ons bedrijf.