Bouwbedrijf Moonen

Bouwgroep Moonen is gericht op duurzaam bouwen, zowel aan de bebouwde omgeving als aan relaties met alle stakeholders, dus ook de medewerkers. We willen onze mensen laten doen waar ze goed in zijn en per project het ideale bouwteam samenstellen. Je wordt in een vroegtijdig stadium bij een bouwproject betrokken zodat je je kennis van het bouwproces kunt inbrengen. Als uitvoerder denk je al ver voor de werkelijke start van de bouw mee over het bouwproces, de bouwplaatsinrichting e.d. Op deze manier bieden we onze klanten maximale toegevoegde waarde. Onze bouwprojecten variëren van hotels en scholen tot transformaties, winkelcentra, appartementen en woningbouw. 

Wij zijn een platte organisatie met korte lijnen waar deuren openstaan om met elkaar in gesprek te gaan. Met regelmaat zijn er personeelsbijeenkomsten en worden successen gevierd.