Omnia Wonen

Omnia Wonen biedt prettig wonen aan zo’n 8.000 huishoudens, vooral op de Noordwest Veluwe en in Amersfoort. Als woningcorporatie staan we voor betaalbaar wonen voor mensen die dat echt nodig hebben. Gezinnen met een smalle beurs, starters, ouderen of mensen met een specifieke woonvraag. Dat is verantwoordelijk en uitdagend werk waarin we rekening houden met de ontwikkelingen in de samenleving en oog houden voor de wensen van onze huurders. 

Samenwerking met anderen is in ons werk belangrijk. Onze circa 70 medewerkers staan voortdurend in contact met gemeenten, onze bewoners, maatschappelijke organisaties zoals zorgverleners en met degenen die ons woonaanbod mede vormgeven, zoals bijvoorbeeld ontwikkelaars en bouwers. Volkshuisvesting is onze missie. Maar dat kun je nooit alleen!