ELIQUO Water & Energy BV

ELIQUO houdt zich bezig met het uitwerken en realiseren van complete concepten voor energie neutrale behandeling van huishoudelijk afvalwater, terugwinning van nuttige grondstoffen en verwijdering van microverontreinigingen. Onze voornaamste klanten zijn de Nederlandse waterschappen die zich bezig houden met het zuiveren van stedelijk afvalwater. 

ELIQUO WATER & ENERGY maakt deel uit van de ELIQUO WATER GROUP. Als groep zijn wij in staat de nieuwste technologieën aan te bieden op het gebied van communale water- en afvalwatertechniek.