De Haan Special Equipment B.V.

De Haan Special Equipment is altijd op zoek naar talent. Het personeelsbeleid van De Haan Special Equipment is erop gericht medewerkers ruimte te bieden voor creativiteit en ontplooiing. Medewerkers worden gemotiveerd door ze direct te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en processen.