Spijker & Van Ouwerkerk

  • Amersfoort

Spijker & Van Ouwerkerk ontwikkelt openbare zwembaden

Voor gelegenheden zoals hotels, wellnesscentra, therapiebaden, zijn door de overheid regels opgesteld waaraan het bassin, de installaties en de ruimte eromheen moet voldoen. De Provincie controleert met regelmaat deze gelegenheden op veiligheid en waterkwaliteit. 

Ook op het gebied van openbare zwembaden en zwembadinrichtingen heeft Spijker & Van Ouwerkerk een schat aan kennis en ervaring. Al in 1966 leverden wij het eerste openbare bad op. In die tijd waren er nog geen regels waaraan een zwembad moest voldoen. Pas jaren later, toen bleek dat het water in veel zwembaden onbetrouwbaar was en verantwoordelijk was voor veel ziektes, greep de overheid in en kwamen de eerste regels waaraan de waterkwaliteit van een openbaar zwembad moest voldoen. Medewerkers van Spijker & Van Ouwerkerk zijn vanaf dat moment altijd nauw betrokken geweest bij deze regels. Zo hebben onze medewerkers zitting in de NEN-commissie en verzorgen ze cursussen voor personeel van openbare baden. Ook werkt Spijker & Van Ouwerkerk openbare projecten uit voor collega-zwembadbouwers, die in een samenwerkingsverband worden gerealiseerd.