Cogas is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, aanleggen, onderhouden en beheren van de netwerken voor gas, elektriciteit, (duurzame) warmte en telecommunicatie in 8 Twentse gemeenten en de Sallandse gemeente Hardenberg. Coteq Netbeheer is de onafhankelijke netbeheerder binnen Cogas en voert de wettelijke taken uit op het gebied van gas en elektriciteit.