In Nederland zijn we het er allemaal over eens: onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen moeten in een schone wereld leven. Om dit te bereiken is nu actie nodig. En dit moeten we samen doen. Met expertise in huis over de hele energie- en afvalketen zijn wij in staat om samen met onze gemeenten, waterschappen en andere partijen concrete duurzame doelen te realiseren.

hergebruik
Wat gebeurt er als je iets weggooit? Veel meer dan de meeste mensen zich realiseren. Wij bij HVC weten wel raad met afval. We zorgen al sinds onze oprichting in de jaren ’90 dat we steeds slimmer omgaan met afval, want er valt veel te winnen. Waar anderen afval zien, zien wij waardevolle grondstoffen. Dus echt ‘weggooien’, dat doen we steeds minder. Steeds meer afval, zoals plastic en papier, krijgt een tweede leven. Of een derde leven. Of zelfs een vierde. Dat hergebruiken levert niet alleen een steeds schonere leefomgeving voor iedereen op, maar ook inkomsten die we in meer duurzaamheid investeren.

energie
Onze energie, die we leveren aan gemeenten en inwoners, wordt steeds duurzamer opgewekt. Gft zetten we om in groen gas, warmte van onze installaties gebruiken we om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Zon en wind benutten we waar het kan. Goed voor het klimaat en goed voor de mensen die van onze diensten gebruik maken.

samen doen
We werken het liefst samen. Met gemeenten, waterschappen, coöperaties en inwoners, want dat levert allerlei nieuwe oplossingen op die het mensen op een duurzame manier zo gemakkelijk mogelijk maken. Zo blijven er meer grondstoffen behouden en wordt er steeds meer duurzame energie opgewekt.

activiteiten
We houden ons bezig met 11 activiteiten: warmteontwikkeling en -levering, windenergie, zonne-energie, levering van duurzame energie, energieproductie uit biomassa, gescheiden inzameling, recycling, beheren openbare ruimte, vergisting/compostering, energieproductie uit restafval en slibverwerking.

Samen werken aan duurzame oplossingen voor een schone wereld. Bij HVC doen we het gewoon. Van chauffeur tot specialist duurzaamheid. Van projectmanager tot monteur. Ga jij ook voor de betere wereldbaan?