Aqua Vision

Aquavision, Stema Systems en Accurasea zijn drie onafhankelijke data acquisitie, processing, en interpretatie bedrijven die actief zijn in verschillende maar aanpalende gebieden: de ondergrond van waterwegen, de waterkolom, en de luchtkolom.

Accurasea’s doel is om windsnelheid en richting met de hoogst mogelijke accuratesse te meten onder elke omstandigheid. Dit doet Accurasea vanaf special hiertoe ontworpen boeien uitgerust met LiDAR meetsystemen. Onze LiDAR boei meet ook vele andere condities in de waterkolom vanaf de boei. De klanten zijn zonder uitzondering partijen die een rol spelen in het bouwen en opereren van hernieuwbare energie. www.accurasea.com