Rotterdam Shortsea Terminals (RST)

Rotterdam Short Sea Terminals BV (RST) is de grootste dedicated container op- en overslag terminal voor short sea schepen in Europa.

Vanuit het dynamische hart van de Rotterdamse haven (Waal-Eemhaven) verwerken wij containers op efficiënte wijze. Daarmee vervult RST een belangrijke hub-functie voor havens en ruim 200 bestemmingen binnen West-Europa (met name het Verenigd Koninkrijk en Ierland), Zuid-Europa, Noord-Afrika, Scandinavië en de Baltische staten. Jaarlijks worden met 325 medewerkers circa 800.000 containers overgeslagen via schip, barge, trein of truck. 

RST is onderdeel van een Britse/Amerikaanse investeringsmaatschappij, wat een nieuwe impuls geeft in de verdere ontwikkeling van de terminal, waarbij RST vanuit een autonome positie opereert. 

De operatie van RST is zeer klantgericht. Naast overslag biedt RST depotfaciliteiten (lege containers kunnen worden gereinigd en gerepareerd waardoor klanten altijd de beschikking hebben over ladingwaardige containers), de terminal is 24/7 te bereiken en het just-in-time principe maakt het mogelijk om de lading kort voor vertrek aan te leveren.